paragrafPoplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce pro rok 2021

Tak jako v letošním roce i příští rok, bude muset být Vaše popelnice označena samolepkou od firmy Ekola České Libchavy. Tuto samolepku obdržíte při placení poplatku.
Úhradu poplatku lze provést v hotovosti na Obecní úřadě v Damníkově nebo bezhotovostně na účet č.: 1322796309/0800. Variabilní symbol uvádějte své číslo popisné.

  • poplatky za odpad - 370,-Kč/ osoba/ rok

- 750,-Kč/ OSVČ/ rok

- 370,-Kč/ rekreační objekt/ rok

 

  • poplatky za psa     - 120,-Kč - první pes v rodinném domě ( každý další 180,-Kč/ rok)

- 300,-Kč - první pes v bytovém domě (každý další 450,-Kč /rok)

 

  • vypouštění odpadních vod (stočné) - 250,-Kč/osoba

 

Splatnost poplatků je 31.3. 2021.

Ten, kdo nebude mít poplatek uhrazen do 31. 03. 2020 musí počítat s tím, že od  1. 4. 2020 mu firma Ekola České Libchavy popelnici nevyveze. Pokud poplatník neuhradí poplatky včas, může správce poplatku zvýšit částku až na trojnásobek a poté přistoupit k exekuci.

Bližší informace získáte na Obecním úřadě Damníkov
telefon: 465 394 113
email: damnikov@ow.cz

popelnice

 

 

 

 

 

Aktualizováno 6.1.2021

 

Menu

24. 10. Nina

Zítra: Beáta