Základní škola a mateřská škola Damníkov

Z historie

První měšťanská škola byla ve staré rychtě pro prvních 82 žáků. Kapacita školy však v pozdějších letech nebyla dostačující, a tak 1. září 1983 byla pro 215 žáků otevřena nově postavená škola naproti kulturnímu domu, ke které později roku 1986 přibyla ještě přístavba. V roce 2010 byla v celé škole vyměněna okna a venkovní dveře, celá budova byla zateplena. Voda ve školní jídelně je vyhřívána slunečními kolektory. Celá budova získala tímto projektem novou fasádu.

Současnost

Dnes školu, jejíž součástí je i mateřská škola, navštěvuje 100 žáků a 28 dětí. Na škole vyučuje celkem sedm pedagogů s vysokoškolským vzděláním a jeden pedagog s nedokončeným vysokoškolským vzděláním, v družině i v mateřské škole pracují pedagogičtí pracovníci s odpovídajícím vzděláním.

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu „Školka pohody“ a základní škola vyučuje podle vzdělávacího programu „Škola pro život“. Na druhém stupni si žáci mohou vybrat z volitelných předmětů: informatika, seminář ze společenskovědních předmětů, seminář z přírodovědných předmětů, literárně-dramatická výchova, mediální výchova, matematicko-chemická praktika. Žákům nabízíme i nepovinné předměty náboženství, sportovní aktivity, užité výtvarné techniky, pohybový kroužek, kroužek vaření a taneční kroužek. Ve vyšších ročnících učitelé matematiky nabízejí žákům před vyučováním přípravu na přijímací zkoušky.

V průběhu školního roku probíhá několik projektových dnů, jejich cílem je nejen vzájemná spolupráce tříd, smíšených družstev, ale i uplatnění získaných poznatků v reálných situacích, prostřednictvím sociálních her se prohlubují i prožitky žáků.

Velkému úspěchu se těší sportovní soutěže, které mají každý rok více zájemců. Původně v rámci školních kol vznikala třídní družstva, složená především z chlapců. Nyní žáci vytvářejí smíšená družstva, napříč ročníky.

Žáci druhého stupně již osmnáct let mohou třikrát až čtyřikrát ročně navštívit divadelní představení v některém z divadel v Pardubicích, Hradci Králové, Brně nebo v Olomouci.

V průběhu školního roku žáci druhého stupně vyjíždějí na exkurze, které zajímavě doplňují učivo. Žáci tak mohou poznatky získané v lavicích rozšířit o poznatky z návštěvy muzeí, měst, hradů, skanzenů. V některých případech se zde aktivně účastní v zvoleného programu.

Dvacet let pracuje Hnutí na vlastních nohou, kdy děti malují vánoční přání, která se prodávají v Norsku. Za utržené peníze získávají dětská oddělení nemocnic přístroje a naši nejlepší "stonožkáři" zase účast na Vánočním koncertě v Lucerně, který je pak o vánočních svátcích vysílán v televizi.

Žáci se také zapojují do školních kol různých soutěží ( Pythagoriáda, Matematický klokan, Olympiáda z českého jazyka, dějepisu, matematiky, chemie, Poznávání rostlin ). V případě získání určitého množství bodů se pak účastní kol okresních, ve kterých dosahují dobrých výsledků. Každoročně si žáci 9. ročníku ověřují své studijní předpoklady účastí v celostátních srovnávacích testech. Výborných výsledků dosahují žáci ve sportovních soutěžích, zejména v atletice, florbalu a fotbalu

Na veřejnosti se žáci prezentují především školními akademiemi, vánočními a velikonočními výstavami a kulturním programem k akcím obecního úřadu.

K zviditelnění práce našich dětí i žáků nám pomáhá práce v „Hnutí na vlastních nohou“, získání grantů, vernisáž a výstava na zámku u Lanškrouna, prezentace v tisku, účast v soutěži o světový rekord ve výrobě znaku obce z odpadových surovin.

V posledních letech se nám podařilo pomocí grantů vybavit učebnu výpočetní techniky, malou tělocvičnu a školní knihovnu. Do učebny přírodopisu a učebny cizích jazyků byly zakoupeny nové plazmové televize. Do cvičné kuchyňky byla žákům zakoupena lednička a dva nové sporáky se sklokeramickou deskou. Ve všech třídách školy jsou záclony, nové výškově stavitelné lavice i židle, v odborných učebnách jsou lavice a stoly opravené nebo nové. V mateřské škole mají děti nové šestihranné stoly, nábytek a nové matrace a povlečení do postýlek. Každý rok se dokupují hračky na pískoviště, do místnosti, doplňují se výtvarné materiály a stavebnice. Děti ve školní družině mají nový nábytek a velkou televizi na sledování DVD. Vybudovaná zahrada splněných přání z grantu Nadace partnerství a její postupné doplňování dalšími prvky slouží všem dětem i žákům školy.

Naše škola je zapojena do několika projektů.

Projekt „Rozumíme penězům“ – žáci ve fiktivních rodinách v předmětu Svět práce řeší problémy hospodaření rodin. Seznamují se s rozpočtem rodiny a se všemi úskalími, která musí rodina řešit. Vhodně zvolenými aktivitami a úkoly se seznamují s nástrahami a pokouší se danou situaci zdárně vyřešit na základě domluvy v rámci rodiny. Žáci řeší – rozpočet, dovolenou, nákup auta, nákup nebo rekonstrukci bytu, zvýšené náklady na bydlení, půjčky atd.

Projekt „Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech“ – vznikl ve spolupráci se SOŠ a SOU Lanškroun. Žáci dojíždí do Lanškrouna, kde pod vedením odborníků pracují podle technické dokumentace a vytvářejí výrobe

Projekt „Volba povolání“ – vznikl ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Žákům je dvakrát ročně zajištěna exkurze do vybraných podniků. Žáci se seznamují s provozem podniků a zároveň získávají představu o svém budoucím povolání.

Projekt „Rozvíjení zájmu žáků o chemii“ – každoroční soutěž o „Nejlepšího chemika“. Učitel chemie má možnost účasti na exkurzích v podnicích, jejichž výroba s chemií souvisí.

Projekt „Evoluce“ – získávání materiálů zaměřených na sociální a environmentální výchovu.

Projekt „Mrkvička“ – zapojení našich nejmenších v oblasti environmentální výchovy.

Projekt „Ukliďme si svět“ – sběr a svoz elektroodpadu a třídění odpadu do kontejnerů.

Projekt „Školní zahrada“ – sledování výskytu živočichů a rostlin na školní zahradě.

Plány

V rámci projektu „EU – Peníze do škol“ chceme k interaktivní tabuli, kterou při výuce hojně využíváme, dokoupit další tři, což je podmíněno vytvořením 300 digitálních učebních materiálů a jejich ověřením v praxi. Učitelé se budou účastnit několika pracovních seminářů , aby se jim materiály v průběhu dvou let lépe tvořily.

Nákupem několika notebooků a menšími úpravami bychom chtěli mít zasíťovanou celou školu, abychom nebyli vázáni pouze na učebny s výpočetní technikou.

Jelikož jsme se naučili za příznivých povětrnostních podmínek využívat školní zahradu a altán, chtěli bychom vybudovat novou venkovní třídu, která by sloužila především starším žákům.

A náš hlavní cíl? Vytvořit takové prostředí a navázat takové vztahy, aby nám všem – dětem , žákům, zaměstnancům i rodičům bylo ve škole co nejpříjemněji a problémy se nám, pokud možno, vyhýbaly.

Mgr. Dagmar Habrmanová

Aktualizováno 1.2.2011

 

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

Nejbližší akce v obci

26.11. Zastupitelstvo obce
1.12. Čertovský běh
1.12. Vánoční výstava
1.12. Adventní koncert
5.12. Čertovská nadílka
6.12. Besídka seniorů
26.12. Hokejový zápas
26.1. Hasičský ples
9.2. Dětský karneval
16.2. Fotbalový ples

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí