Základní škola a mateřská škola Damníkov

Z historie

První měšťanská škola byla ve staré rychtě pro prvních 82 žáků. Kapacita školy však v pozdějších letech nebyla dostačující, a tak 1. září 1983 byla pro 215 žáků otevřena nově postavená škola naproti kulturnímu domu, ke které později roku 1986 přibyla ještě přístavba. V roce 2010 byla v celé škole vyměněna okna a venkovní dveře, celá budova byla zateplena. Voda ve školní jídelně je vyhřívána slunečními kolektory. Celá budova získala tímto projektem novou fasádu.

Současnost

Dnes školu, jejíž součástí je i mateřská škola, navštěvuje 100 žáků a 28 dětí. Na škole vyučuje celkem sedm pedagogů s vysokoškolským vzděláním a jeden pedagog s nedokončeným vysokoškolským vzděláním, v družině i v mateřské škole pracují pedagogičtí pracovníci s odpovídajícím vzděláním.

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu „Školka pohody“ a základní škola vyučuje podle vzdělávacího programu „Škola pro život“. Na druhém stupni si žáci mohou vybrat z volitelných předmětů: informatika, seminář ze společenskovědních předmětů, seminář z přírodovědných předmětů, literárně-dramatická výchova, mediální výchova, matematicko-chemická praktika. Žákům nabízíme i nepovinné předměty náboženství, sportovní aktivity, užité výtvarné techniky, pohybový kroužek, kroužek vaření a taneční kroužek. Ve vyšších ročnících učitelé matematiky nabízejí žákům před vyučováním přípravu na přijímací zkoušky.

V průběhu školního roku probíhá několik projektových dnů, jejich cílem je nejen vzájemná spolupráce tříd, smíšených družstev, ale i uplatnění získaných poznatků v reálných situacích, prostřednictvím sociálních her se prohlubují i prožitky žáků.

Velkému úspěchu se těší sportovní soutěže, které mají každý rok více zájemců. Původně v rámci školních kol vznikala třídní družstva, složená především z chlapců. Nyní žáci vytvářejí smíšená družstva, napříč ročníky.

Žáci druhého stupně již osmnáct let mohou třikrát až čtyřikrát ročně navštívit divadelní představení v některém z divadel v Pardubicích, Hradci Králové, Brně nebo v Olomouci.

V průběhu školního roku žáci druhého stupně vyjíždějí na exkurze, které zajímavě doplňují učivo. Žáci tak mohou poznatky získané v lavicích rozšířit o poznatky z návštěvy muzeí, měst, hradů, skanzenů. V některých případech se zde aktivně účastní v zvoleného programu.

Dvacet let pracuje Hnutí na vlastních nohou, kdy děti malují vánoční přání, která se prodávají v Norsku. Za utržené peníze získávají dětská oddělení nemocnic přístroje a naši nejlepší "stonožkáři" zase účast na Vánočním koncertě v Lucerně, který je pak o vánočních svátcích vysílán v televizi.

Žáci se také zapojují do školních kol různých soutěží ( Pythagoriáda, Matematický klokan, Olympiáda z českého jazyka, dějepisu, matematiky, chemie, Poznávání rostlin ). V případě získání určitého množství bodů se pak účastní kol okresních, ve kterých dosahují dobrých výsledků. Každoročně si žáci 9. ročníku ověřují své studijní předpoklady účastí v celostátních srovnávacích testech. Výborných výsledků dosahují žáci ve sportovních soutěžích, zejména v atletice, florbalu a fotbalu

Na veřejnosti se žáci prezentují především školními akademiemi, vánočními a velikonočními výstavami a kulturním programem k akcím obecního úřadu.

K zviditelnění práce našich dětí i žáků nám pomáhá práce v „Hnutí na vlastních nohou“, získání grantů, vernisáž a výstava na zámku u Lanškrouna, prezentace v tisku, účast v soutěži o světový rekord ve výrobě znaku obce z odpadových surovin.

V posledních letech se nám podařilo pomocí grantů vybavit učebnu výpočetní techniky, malou tělocvičnu a školní knihovnu. Do učebny přírodopisu a učebny cizích jazyků byly zakoupeny nové plazmové televize. Do cvičné kuchyňky byla žákům zakoupena lednička a dva nové sporáky se sklokeramickou deskou. Ve všech třídách školy jsou záclony, nové výškově stavitelné lavice i židle, v odborných učebnách jsou lavice a stoly opravené nebo nové. V mateřské škole mají děti nové šestihranné stoly, nábytek a nové matrace a povlečení do postýlek. Každý rok se dokupují hračky na pískoviště, do místnosti, doplňují se výtvarné materiály a stavebnice. Děti ve školní družině mají nový nábytek a velkou televizi na sledování DVD. Vybudovaná zahrada splněných přání z grantu Nadace partnerství a její postupné doplňování dalšími prvky slouží všem dětem i žákům školy.

Naše škola je zapojena do několika projektů.

Projekt „Rozumíme penězům“ – žáci ve fiktivních rodinách v předmětu Svět práce řeší problémy hospodaření rodin. Seznamují se s rozpočtem rodiny a se všemi úskalími, která musí rodina řešit. Vhodně zvolenými aktivitami a úkoly se seznamují s nástrahami a pokouší se danou situaci zdárně vyřešit na základě domluvy v rámci rodiny. Žáci řeší – rozpočet, dovolenou, nákup auta, nákup nebo rekonstrukci bytu, zvýšené náklady na bydlení, půjčky atd.

Projekt „Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech“ – vznikl ve spolupráci se SOŠ a SOU Lanškroun. Žáci dojíždí do Lanškrouna, kde pod vedením odborníků pracují podle technické dokumentace a vytvářejí výrobe

Projekt „Volba povolání“ – vznikl ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Žákům je dvakrát ročně zajištěna exkurze do vybraných podniků. Žáci se seznamují s provozem podniků a zároveň získávají představu o svém budoucím povolání.

Projekt „Rozvíjení zájmu žáků o chemii“ – každoroční soutěž o „Nejlepšího chemika“. Učitel chemie má možnost účasti na exkurzích v podnicích, jejichž výroba s chemií souvisí.

Projekt „Evoluce“ – získávání materiálů zaměřených na sociální a environmentální výchovu.

Projekt „Mrkvička“ – zapojení našich nejmenších v oblasti environmentální výchovy.

Projekt „Ukliďme si svět“ – sběr a svoz elektroodpadu a třídění odpadu do kontejnerů.

Projekt „Školní zahrada“ – sledování výskytu živočichů a rostlin na školní zahradě.

Plány

V rámci projektu „EU – Peníze do škol“ chceme k interaktivní tabuli, kterou při výuce hojně využíváme, dokoupit další tři, což je podmíněno vytvořením 300 digitálních učebních materiálů a jejich ověřením v praxi. Učitelé se budou účastnit několika pracovních seminářů , aby se jim materiály v průběhu dvou let lépe tvořily.

Nákupem několika notebooků a menšími úpravami bychom chtěli mít zasíťovanou celou školu, abychom nebyli vázáni pouze na učebny s výpočetní technikou.

Jelikož jsme se naučili za příznivých povětrnostních podmínek využívat školní zahradu a altán, chtěli bychom vybudovat novou venkovní třídu, která by sloužila především starším žákům.

A náš hlavní cíl? Vytvořit takové prostředí a navázat takové vztahy, aby nám všem – dětem , žákům, zaměstnancům i rodičům bylo ve škole co nejpříjemněji a problémy se nám, pokud možno, vyhýbaly.

Mgr. Dagmar Habrmanová

Aktualizováno 1.2.2011

 

Menu

3. 2. Blažej

Zítra: Jarmila

Nejbližší akce v obci

11. 2. Dětský karneval
18. 2. Fotbalový ples

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí