Sbor dobrovolných hasičů Damníkov

7. září 1945 se sešlo 13 mužů v hostinci u Karla Krejčíře, kde založili hasičský sbor. Starostou byl zvolen Jakeš Vojtěch, velitelem byl zvolen Kopecký Bohumil.V čele hasičů Svazu požární ochrany, nyní Sboru dobrovolných hasičů (SDH) stáli: Jakeš Vojtěch, Švec Vincenc, Pirkl Ladislav,Koudelka Jaroslav,Koudelka Alois. V současné době je starostou Lichtenbek Bohuslav. Velitelá byli: Kopecký Bohumil, Mach Josef, Koudelka Karel, Koudelka Jaroslav, Pluhař Bohumil, Koudelka Alois,Koudelka Jaroslav ml., Suchomel Josef st., Lichtenberk Bohuslav, Píša Miloslav, Beran Miroslav, Provzaník Václav, Lichtenberk Bohuslav.

V průběhu 60 let se SDH podílel na různých akcích: preventivní protipožární prohlídky, zňové hlídky, likvidace požárů, opravy požární zbrojnice, námětová čvičení, soutěže v požárním sportu. Údržba požární techniky, nejdříve auto Horch a stříkačka PS 8 a později auto TATRA 805 a od roku 1984 stříkačka PPS 12. V roce 2015 upravený Ford Transit.  Každý rok jsme prováděli vystříkání vodní nádrže (koupalistě) po zimě. Pro členy jsme pořádali různé zájezdy, plesy, zábavy a pro mladé požárníky soutěže a tábory.

Nyní má SDH 45 členů.

Starosta SDH : Josef Suchomel ml.
Velitel jednotky: Josef Suchomel nejml. - email: suchjo@seznam.cz 
Pokladník: Bohuslav Dušek

Sbor dobrovolných hasičů Damníkov - videospot
Povídání o historii a současnosti našeho hasičského sboru.

 

   Emailová adresa:  sdh.damnikov@seznam.cz

Menu

24. 10. Nina

Zítra: Beáta