Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodamiZákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y
Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174
správního řádu,
I . z a k a z u j e
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního
zákona, ve veřejném zájmu nakládání s podzemními vodami, jejich odběr ze všech studní
a vrtů na území ORP Lanškroun.
Zákaz odběru podzemních vod se netýká odběrů za účelem zásobování domácnosti
a firem pitnou vodou, včetně jejich nezbytného chodu, dále za účelem napájení zvířat,
zálivky zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody. Vodoprávní úřad
v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních
vod (zbytečně neplýtvat). V chodu domácností a provozů odebrané podzemní vody
používat výhradně pro nutné úkony a to v nezbytném množství, zálivky zeleninových
záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody omezit na výhradně potřebné minimum.
Zákaz a omezení nakládání s podzemními vodami je vydán s okamžitou platností po jeho
zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních
úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, na dobu neurčitou.
Odvolání zákazu a omezení nakládání s podzemními vodami bude vydáno novým opatřením
obecné povahy...
Více zde v souboru Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami.pdf ...


23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Nejbližší akce v obci

30.4. Čarodějáles
2.5. Zastupitelstvo obce
13.5. Fotbalové utkání
2.6. Dětský den
16.6.-17.6.. Pouť
25.8. Loučení s prázdninami

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Policie ČR Česká Třebová

http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-uo-usti-n-orlici-oop-ceska-trebova-obvodni-oddeleni-ceska-trebova.aspx

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Telefon: 465 394 113
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí

 
TOPlist