Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodamiZákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y
Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174
správního řádu,
I . z a k a z u j e
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního
zákona, ve veřejném zájmu nakládání s podzemními vodami, jejich odběr ze všech studní
a vrtů na území ORP Lanškroun.
Zákaz odběru podzemních vod se netýká odběrů za účelem zásobování domácnosti
a firem pitnou vodou, včetně jejich nezbytného chodu, dále za účelem napájení zvířat,
zálivky zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody. Vodoprávní úřad
v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních
vod (zbytečně neplýtvat). V chodu domácností a provozů odebrané podzemní vody
používat výhradně pro nutné úkony a to v nezbytném množství, zálivky zeleninových
záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody omezit na výhradně potřebné minimum.
Zákaz a omezení nakládání s podzemními vodami je vydán s okamžitou platností po jeho
zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních
úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, na dobu neurčitou.
Odvolání zákazu a omezení nakládání s podzemními vodami bude vydáno novým opatřením
obecné povahy...
Více zde v souboru Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami.pdf ...


Menu

7. 2. Veronika

Zítra: Milada

Nejbližší akce v obci

11. 2. Dětský karneval
18. 2. Fotbalový ples

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí