Zákaz nakládání s povrchovými vodamiMěstský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad,

I. zakazuje
obecné nakládnání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázva a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

II. zakazuje
nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, kteří jsou svou výrobní činností přímo závislí na odběru povrchovýdch vod, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutích opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami.

Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vdo (zbytečně neplýtvat).

Zákaz obecného nakládní s povrchovými vodami i zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností na dobu neurčitou. Odvolání bude vydáno novým opatřením obecné povahy.

Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy naleznete na úřední desce


Menu

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita