Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Národní plán povodí DunajeMINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Dunaje“.
Více zde...


Menu

24. 10. Nina

Zítra: Beáta