Upozornění občanůmSDĚLENÍ OBČANŮM
Vážení občané obcí ORP Lanškroun
Vodoprávní úřad tímto sdělením reaguje na dotazy občanů obcí ORP Lanškroun, kteří vodoprávní úřad žádají o objasnění oznámené kontroly a o názor ve věci využití metody kontroly pitné vody kolorimetrem zn. Hach-Lange. Dle informací získaných od občanů, měli být dotazující se občané prostřednictvím telefonního hovoru nebo oznámení vloženým do poštovní schránky informování o kontrole pitné vody probíhající ve dnech 5. – 30. září 2016, kterou je možné objednat prostřednictvím telefonního kontaktu. Měření se provádí pomocí přístroje kolorimetr zn. Hach-Lange (metoda Hach-Lange č. 8039). Dotazy občanů také směřovaly ke spojení s Pardubickým krajem, které je uvedeno v hlavičce oznámení o kontrole pitné vody.
Vodoprávní úřad dále obdržel informaci, že po provedené kontrole pitné vody, při které byla zjištěna její zhoršená kvalita, jim bylo prezentováno zařízení ke zlepšení kvality pitné vody.

Vodoprávní úřad k dané problematice sděluje následující:
1.    Slovní spojení „…pro Pardubický kraj“, uvedené v oznámení o provedení kontroly pitné vody, je pouhé místopisné určení, které nelze spojovat s Pardubickým krajem, jako s příslušnou právnickou osobou. V daném případě se tedy nejedná o kontrolu prováděnou správním orgánem (Krajským úřadem Pardubického kraje, Krajskou hygienickou stanicí, Městským úřadem Lanškroun) popřípadě vodárenskou společností, která je odborně způsobilá k odebírání a vyhodnocení vzorků pitné vody.
2.    Uvedená metoda Hach-Lange č. 8039 slouží pouze pro orientační stanovení dusičnanů v rozsahu 0-30 mg/l, což je pouze jeden parametr, při zjišťování kvality pitné vody jak z vodovodních řadů, tak ze studní. Pro určení kvality pitné vody, její vhodnosti pro pitné účely a její zdravotní nezávadnosti je uvedené měření zcela nedostatečné. Pro stanovení kvality vody ve studních, její vhodnosti pro pitné účely je nutné provést minimálně mikrobiologický rozbor plus dusičnany, který obsahuje 6 parametrů. V případě zjištění zdravotní nezávadnosti se provádí rozbor vody o dalších parametrech. Rozbory vody za účelem určení její kvality, její vhodnosti pro pitné účely a její zdravotní nezávadnosti mohou provádět pouze akreditované laboratoře.
3.    V případě, že již byla u vás provedena oznámená kontrola pitné vody, při níž měla být zjištěna její zhoršená kvalita a bylo vám nabízeno, respektive prezentováno určité zařízení pro její zlepšení, vodoprávní úřad upozorňuje, že není zcela vhodným řešením pro odstranění zjištěných „závad“ v kvalitě pitné vody využití filtračních zařízení, které naopak mohou mít negativní dopad na kvalitu odebírané a distribuované pitné vody tím, že nekontrolovatelně odstraňují z pitné vody žádoucí minerály důležité pro fungování lidského těla (např. vápník a hořčík). Dlouhodobým používáním filtračních zařízení může být pitná voda navíc druhotně bakteriálně znečišťována.
V závěru vodoprávní úřad uvádí základní informaci ve věci kvality vody  
Vodovod
Odebíráte-li pitnou vodu z veřejného vodovodu, jedná se o vodu, která splňuje kvalitativní kritéria vody pro pitné účely včetně její zdravotní nezávadnosti a není potřeba ji dodatečně dočišťovat. Z vodovodních řadů jsou prováděny rozbory distribuované pitné vody, na základě jejichž výsledků vodárenské společnosti operativně přizpůsobují její úpravu. Máte-li přesto pochyby o její kvalitě, obraťte se přímo na vodárenskou společnost, popřípadě na vodoprávní úřad nebo akreditovanou laboratoř.
Studna
Jste-li vlastníkem studny a nemáte povědomí o kvalitě její vody, nebo máte podezření na snížení její kvality, je vhodné obrátit se na akreditovanou laboratoř, která vám na základě druhu využití odepírané vody (závlaha zahrady, dopouštění bazénu, pitné účely…) provede rozbor vody včetně poradenského servisu.
 
V případě dotazů nebo pochybností využijte kontaktu na vodoprávní úřad:
tel. 465 358 295
email.: richard.kohout@lanskroun.eu


Menu

3. 2. Blažej

Zítra: Jarmila

Nejbližší akce v obci

11. 2. Dětský karneval
18. 2. Fotbalový ples

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí