Tisková zpráva – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Tisková zpráva

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání dne 8. 12. 2016 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2017 takto:

 

 

bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné

32,80

37,72

Stočné

35,70

41,06

Celkem vodné a stočné

68,50

78,78

 

Zdůvodnění úpravy cen za vodné a stočné:

Naše společnost v letech 2014 a 2015 dokončila 5 dotovaných projektů z operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP). Celkový objem vynaložených finančních prostředků činil 209,7 mil. Kč, z toho dotace OPŽP 149,5 mil. Kč a 60,2 mil. Kč vlastních zdrojů společnosti (vše v cenách bez DPH).

Objektivně vyžadovaná finanční analýza, vypracována v souvislosti s dotačními podmínkami poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí) v případě projektu vodovodů, stanovuje vývoj ceny vodného v následujících letech tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektu. Nedodržení tvorby ceny dle finanční analýzy je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za následek krácení dotace.

Dalším parametrem, který musí naše společnost dle zákona dodržovat, je neustálá obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom v roce 2017 investovali 52 mil. Kč do již existujících systémů. Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb. všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržení plnění obnovy infrastrukturního majetku současně zaručuje snižování poruch a ztrát vody.

Oproti roku 2016 tedy po zohlednění výše uvedených okolností dochází pro odběratele obou služeb (vodné i stočné) ke zvýšení o 1,38 Kč za 1 m3, tj. o 1,78 %, což představuje pro průměrného spotřebitele zvýšení nákladů o cca 50 Kč za rok. Jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné. Takto stanovené ceny budou i v roce 2017 pod celorepublikovým průměrem.

 Jablonné nad Orlicí 13. 12. 2016                              Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

pdf_dokument.png  Tisková zpráva – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.


Menu

22. 3. Leona

Zítra: Ivona

Nejbližší akce v obci

1.4. Jarní výstava
12.4.
Beseda seniorů
3.6.
Dětský den
17.-18.6. Damníkovská pouť
2.9. Loučení s prázdninami

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí