Tisková zpráva – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Tisková zpráva

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání dne 8. 12. 2016 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2017 takto:

 

 

bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné

32,80

37,72

Stočné

35,70

41,06

Celkem vodné a stočné

68,50

78,78

 

Zdůvodnění úpravy cen za vodné a stočné:

Naše společnost v letech 2014 a 2015 dokončila 5 dotovaných projektů z operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP). Celkový objem vynaložených finančních prostředků činil 209,7 mil. Kč, z toho dotace OPŽP 149,5 mil. Kč a 60,2 mil. Kč vlastních zdrojů společnosti (vše v cenách bez DPH).

Objektivně vyžadovaná finanční analýza, vypracována v souvislosti s dotačními podmínkami poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí) v případě projektu vodovodů, stanovuje vývoj ceny vodného v následujících letech tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektu. Nedodržení tvorby ceny dle finanční analýzy je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za následek krácení dotace.

Dalším parametrem, který musí naše společnost dle zákona dodržovat, je neustálá obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom v roce 2017 investovali 52 mil. Kč do již existujících systémů. Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb. všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržení plnění obnovy infrastrukturního majetku současně zaručuje snižování poruch a ztrát vody.

Oproti roku 2016 tedy po zohlednění výše uvedených okolností dochází pro odběratele obou služeb (vodné i stočné) ke zvýšení o 1,38 Kč za 1 m3, tj. o 1,78 %, což představuje pro průměrného spotřebitele zvýšení nákladů o cca 50 Kč za rok. Jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné. Takto stanovené ceny budou i v roce 2017 pod celorepublikovým průměrem.

 Jablonné nad Orlicí 13. 12. 2016                              Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

pdf_dokument.png  Tisková zpráva – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.


Menu

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina