Tisková zpráva - Shromáždění starostů svazku obcí LanškrounskoDatum konání:
11.3.2016

logo lanškrounsko.jpg L A N Š K R O U N S K O

svazek obcí

J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel.465 385220, fax.465 385244

Tisková zpráva

V pátek 11.3.2016 se v Damníkově sešlo Shromáždění starostů svazku obcí Lanškrounsko

Shromáždění starostů Lanškrounska na svém prvém jednání v roce 2016 odsouhlasilo rozpočet Lanškrounska pro rok 2016 a zabývalo se plánem činnosti Lanškrounska na rok 2016.

K největším připravovaným akcím v roce 2016 patří cyklostezky z Lanškrouna do Sázavy a do Žichlínka. U obou cyklostezek je vydáno územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Současně svazek pracuje na podání žádosti o podporu obou cyklostezek z Integrovaného regionálního operačního programu. V případě úspěšné žádosti by stavba cyklostezka proběhla v roce 2017.

Lanškrounsko v tomto roce počítá s podporou občanského veřejného života ve svých obcích. Jednak finančně podporuje v rámci svého dotačního programu významná výročí svých členských obcí, jednak v průběhu roku pořídí zařízení pro pořádání veřejných akcí - podium a sestavy stolů a lavic. Toto zařízení bude k dispozici zejména členským obcím a spolkům v obcích Lanškrounska.  

Shromáždění starostů Lanškrounska se také zabývalo otázkou energetického managementu obcí Lanškrounska, což je aktivita navazující na společné nákupy energii na komoditní burze a jejím cílem je dosáhnout další úspory obcí ve výdajích na energie.

Starostové obcí Lanškrounska odsouhlasili nákup defibrilátoru pro potřeby Hasičského záchranného sboru v Lanškrouně.  

Z dalších akcí se Lanškrounsko zabývalo obnovou odpočinkového místa v Sázavském údolí,   které bude rekonstruováno s podporou dotace z Pardubického kraje, pořádáním vzdělávacích akcí pro starosty a zaměstnance členských obcí či zpracováním studie likvidace biologicky rozložitelných odpadů.

                                                           Mgr.Radim Vetchý                                                                         předseda svazku obcí Lanškrounsko


Menu

24. 10. Nina

Zítra: Beáta