Tisková zpráva ke zvýšení cen vodného a stočnéhoTisková zpráva

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání dne 27. 11. 2015 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2016 takto:

 

 

bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné

32,20

37,03

Stočné

35,10

40,37

Celkem vodné a stočné

67,30

77,40

 

Zdůvodnění úpravy cen za vodné a stočné:

Naše společnost v letech 2014 a 2015 dokončila 5 dotovaných projektů z operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP).

Jednalo se o tyto akce:

-          Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě

-          Stavba nové úpravny vody v Chocni

-          Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí

-          Dostavba kanalizace v Běstovicích s napojením na stávající ČOV Choceň

-          Kanalizace v Dolním Třešňovci s napojením na kanalizační systém Města Lanškroun.

Celkový objem vynaložených finančních prostředků činil 209,7 mil. Kč, z toho dotace OPŽP 149,5 mil. Kč a 60,2 mil. Kč vlastních zdrojů společnosti (vše v cenách bez DPH).

Objektivně vyžadovaná finanční analýza, vypracována v souvislosti s dotačními podmínkami poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí) v případě projektu vodovodů, stanovuje vývoj ceny vodného v následujících letech tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektu.

Dalším parametrem, který musí naše společnost dle zákona dodržovat, je neustálá obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom v roce 2016 investovali 52 mil. Kč do již existujících systémů. Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb. všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací.

Oproti roku 2015 tedy po zohlednění výše uvedených okolností dochází pro odběratele obou služeb (vodné i stočné) ke zvýšení o 2,50 Kč za 1 m3, tj. o 3,86 %, což představuje pro průměrného spotřebitele zvýšení nákladů o cca 75 Kč za rok. Jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné. Takto stanovené ceny budou i v roce 2016 pod celorepublikovým průměrem.

Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2015                                Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

  Tisková zpráva ke zvýšení cen vodného a stočného


Menu

6. 12. Mikuláš

Zítra: Ambrož, Benjamín

Nejbližší akce v obci

26.12. Hokejové utkání

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí