Svazek obcí LANŠKROUNSKO vyhlašuje fotografickou soutěž KRAJINA A PŘÍRODA LANŠKROUNSKAL A N Š K R O U N S K O svazek obcí, J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel.603 874 843
Pravidla fotografické soutěže LANŠKROUNSKO 2020

Cíl soutěže:
Posilování vazeb obyvatel LANŠKROUNSKA k regionu kde žijí, zapojením široké veřejnosti
do fotografování a poznávání přírodních atraktivit regionu LANŠKROUNSKA.
Pořadatel:
Svazek obcí LANŠKROUSKA, Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Pro koho je soutěž určena: pro všechny občany obcí regionu LANŠKROUNSKOAlbrechtice,
Anenská Studánka, Cotkytle, Damníkov, Krasíkov, Lanškroun, Luková,
Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Žichlínek.
Soutěžní kategorie:
Krajina a příroda Lanškrounska
Fotografie krajiny a přírody regionu Lanškrounska – viz. výčet území výše.
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 31.10.2020 24:00 hod.
Obecná pravidla:
1. Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 3 fotografie.
2. Účastníci soutěže odesláním fotografií stvrzují, že přihlášená díla jsou výsledkem jejich
autorské tvorby nebo tvorby autorského týmu, který jsou oprávněni zastupovat a mají
autorská práva k tomuto dílu i k jeho všem částem.
3. Účastník soutěže přihlášením fotografií souhlasí s uveřejněním fotografii na webu
pořadatele www.dso-lanskrounsko.cz, na facebooku pořadatele, na webech členských obcí
pořadatele. Dále souhlasí s vytištěním fotografií pro možné výstavy i s jejich využitím k
propagaci výstavy v tisku a nekomerční propagaci pořadatele a jeho členských obcí a to
včetně zveřejnění jména a příjmení autora a názvu díla.
4. Pořadatel se souhlasem účastníka soutěže zprostředkuje kontakt pro případné komerční
využití fotografií.
5. Účastník soutěže uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a
zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění, přihlášením fotografií pořadateli souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, emailová
adresa, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži
poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži.
6. Osobní data účastníků soutěže jsou považována za důvěrná a nebudou bez souhlasu
účastníka soutěže prodána nebo převedena na jinou společnost.
7. Díla, která nesplňují technické požadavky, hrubě porušují právní zájmy třetích osob nebo
jsou v rozporu se současným názorem na etické sdělení díla, mohou být ze soutěže vyloučena.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, a to včetně doby její
platnosti, či soutěž předčasně ukončit.
Výběr vítězů
• Odborná komise vybere vítězná díla, nejčastěji první, druhé a třetí místo. Komise se může
rozhodnout, že neudělí všechna tři místa, případně ceny přerozdělí.
• Odborná komise je složena ze zástupců pořadatele a odborníků z fotografické praxe.
Ceny výhercům předají partneři soutěže na vernisáži výstavy v Lanškrouně.
Výhercům budou předány tyto ceny:
1. místo 2.500 Kč
2. místo 1.500 Kč
3. místo 1.000 Kč
Dále budou uděleny 3 ceny pro fotografy do 15 let v hodnotě každá 500 Kč.
• Oceněným účastníkům soutěže pošlou pořadatelé e-mail s informací o výsledcích soutěže, o
místě a času konání vernisáže.
Termíny soutěže
• Přihlašování prací do soutěže začíná od 1.4.2020.
• Všechna díla musí být odevzdána do 31.10.2020 do 24:00. Na později dodaná díla nebude
brán zřetel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení děl a webových formulářů
účastníků.
Technické požadavky
• Formát JPEG v tiskové kvalitě, minimální velikost fotografie 2 MB (doporučená velikost
delší strany 4000 px), maximální velikost fotografie je stanovena na 10 MB
• Název souboru musí mít formát: PrijmeniJmeno-NazevDila
• Fotografie jsou přihlašovány přes www.uschovna.cz na email fiala@redea.cz nebo poštou
na CD na adresu: LANŠKROUNSKO, Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun.

pdf_dokument.png  Pravidla fotografické soutěže LANŠKROUNSKO 2020.pdf


Menu

2. 2. Nela

Zítra: Blažej

Nejbližší akce v obci

11. 2. Dětský karneval
18. 2. Fotbalový ples

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí