Přechodná úprava provozu na silnici I/14V e ř e j n á  v y h l á š k a


Opatření obecné povahy
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 25297899, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, podané dne 7.05.2020
s t a n o v u j e
přechodnou úpravu provozu
na silnici I/14, v extravilánu obce Třebovice, a to umístěním přechodného dopravního značení dle „Dopravně inženýrské opatření během výstavby“ – viz. přílohy:...

V e ř e j n á  v y h l á š k a.pdf

Mapa uzavírky.pdf

objížka Damníkov.jpg


FIRMY A SLUŽBY V DAMNÍKOVĚ

Dopravní info

Odkazy

http://www.mojeorlickehory.cz/ http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=2610&category=&

znak landkroundka 90x110.jpg

4. 6. Dalibor

Zítra: Dobroslav

Nejbližší akce v obciZobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí