Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce DamníkovDatum konání:
13.8.2019

Obecní úřad Damníkov, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),
informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce:
Starosta obce Damníkov svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích,
zasedání
Zastupitelstva obce Damníkov
na úterý 13. srpna 2019 v 16:00
do zasedací místnosti Obecního úřadu Damníkov, Damníkov č. p. 9.
PROGRAM:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Schválení Změny č. 1 územního plánu Damníkov.
4. Majetkové záležitosti.

pdf_dokument.png  Zastupitelstvo obce Damníkov.pdf


Menu

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita