Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce DamníkovDatum konání:
29.11.2021

Znak ObceObecní úřad Damníkov, podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce:
Starosta obce Damníkov svolal, podle § 92 odst. 1 zákona o obcích,
zasedání
Zastupitelstva obce Damníkov na pondělí 29. listopadu 2021 v 16:00 hod.

          do zasedací místnosti Obecního úřadu Damníkov, Damníkov č. p. 9.

     PROGRAM:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu.
 3. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
 4. Projednání pronájmu části pozemkové parcely číslo 361/4 v k. ú. Damníkov.
 5. Projednání prodeje pozemkové parcely číslo 1646/1 v k. ú. Damníkov.
 6. Projednání odkupu pozemkové parcely číslo 5226/5.
 7. Rozpočtové opatření č. 9/2021.
 8. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
 9. Hospodaření obce Damníkov za 3. Q. 2021.
 10. Žádost o příspěvek na pobytové sociální služby Domov pro seniory.
 11. Projednání obecně závazných vyhlášek č. 1/2021 a 2/2022.
 12. Projednání Žádosti o dotaci z rozpočtu příjmů a výdajů obce Damníkov na rok 2022.
 13. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů obce Damníkov.
 14. Projednání Příkazní smlouvy PŽ365/2021 o zabezpečení projektové dokumentace a žádosti o dotaci na projekt: „Oprava místních komunikací“.
 15. Projednání Strategického plánu rozvoje obce Damníkov 2021 – 2031.
 16. Schválení věcného daru pro ZŠ a MŠ Damníkov.
 17. Různé.

                       Starosta obce Jiří Blažek

                                                                                                           


Menu

1. 12. Iva

Zítra: Blanka