Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce DamníkovDatum konání:
26.1.2015

Znak ObceStarosta obce svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Damníkov, které se koná v pondělí 26. ledna 2015 v 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Damníkov.

PROGRAM:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Majetkové záležitosti.
4. Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
5. Schválení účetní závěrky za rok 2014 ZŠ a MŠ Damníkov.
6. Schválení hospodářského výsledku za rok 2014 ZŠ a MŠ Damníkov.
7. Různé.

Pozvánka Zastupitelstva obce Damníkov.pdf


Menu

24. 10. Nina

Zítra: Beáta