Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce DamníkovDatum konání:
10.10.2014
Datum ukončení:
11.10.2014

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Damníkov podle § 29 zákona Č . 491/200 1 S b., o volbách do zastupitelste v obcí.

 

1. Volby do Zastupitelstva obce Damníkov se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin - do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin - do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Č. 1 je volební místnost se sídlem: Obecní úřad Damníkov, zasedací místnost, Damníko v č. p. 9.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky . V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

  Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Damníkov.pdf


Menu

2. 12. Blanka

Zítra: Svatoslav