Oslavy 130. výročí zahájení provozu na trati Rudoltice v Čechách - LanškrounDatum konání:
23.5.2015

Oslavy 130. výročí zahájení provozu na trati Rudoltice v Čechách - Lanškroun

V roce 2015 uplyne již 130 let od zahájení provozu na železniční trati z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna. Toto výročí bychom rádi připomněli jízdami zvláštního vlaku, a to nejen po jubilující trati, ale také zajímavými úseky přes nákladní kolejové spojky, kam se běžně cestující veřejnost nepodívá. Během jízd mezi Českou Třebovou, Ústím nad Orlicí i Třebovicí v Čechách tak cestující zvláštního vlaku poznají různá zákoutí nákladního nádraží českotřebovského železničního uzlu. V čele soupravy historických vozů bývalé třetí třídy pojede parní lokomotiva 524.009. Chybět nebude i oblíbený bufetový vůz a personál v historických uniformách. Po celou dobu oslav zajistíme prodej upomínkových předmětů s železniční tématikou a k dispozici bude též pamětní razítko.

Oslavy se uskuteční 23. května 2015 a Chornický železniční klub, který je připravuje, si na ně objedná jízdu zvláštního vlaku u Českých drah, a. s. Tržby z jízdného ve zvláštních vlacích pokrývají pouze asi 25 % nákladů na jejich provoz, proto bude finanční krytí akce zajištěno především z darů. Získání těchto prostředků značně zkomplikovala probíhající hospodářská recese, proto musel být doprovodný program celé akce výrazně redukován. I přes uvedené komplikace se nakonec jízda našeho vlaku uskuteční, a to především díky finanční podpoře ze strany měst a obcí na trase zvláštního vlaku a sponzorů akce.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám s přípravou oslav pomáhají, a to jak finančními dary, tak nezbytnou pomocí při propagaci. Rád bych také pozval všechny zúčastněné i veřejnost, abychom mohli společně důstojně oslavit výročí krátké, ovšem poměrně důležité železniční trati.

JUBILUJÍCÍ ŽELEZNIČNÍ TRAŤ

Již od roku 1845 využívali obyvatelé Lanškrouna služby železnice. Za tímto účelem jim sloužilo nádraží v Žichlínku, případně zastávka v Rudolticích. Ve městě se začala rozvíjet průmyslová výroba, vznikaly nové firmy a v závěru sedmdesátých let proběhla výstavba několika velkých továren. Několik kilometrů vzdálená železnice tak již přestala vyhovovat. Lanškrounský rodák dvorní rada František Šulc, který působil ve Vídni, tehdy upozornil městskou radu na nový zákon o místních drahách z roku 1880, který otevřel Lanškrounu novou možnost, jak získat přímé železniční spojení. Zástupci města neváhali a začali vyjednávat se společností Státní dráha (StEG), která provozovala trať z Olomouce do České Třebové, o vybudování místní dráhy do Lanškrouna.

Vedení společnosti přistoupilo k celé záležitosti velmi vstřícně a již v roce 1882 došlo ke sjednání podmínek, za kterých StEG vybuduje a bude provozovat místní dráhu z Rudoltic do Lanškrouna. Město se například zavázalo,  že bude podporovat výkup pozemků pro zamýšlenou trať a případně i působit na ty, kteří by se zdráhali svou půdu prodat. Zajímavé bylo i ustanovení, že město bude na věčné časy a na své náklady udržovat ulici, která bude postavena k nádraží. Neméně důležitý byl i finanční příspěvek 22 tisíc zlatých ve prospěch společnosti StEG. Až do 15. ledna 1884, kdy vstoupila v platnost koncesní listina pro stavbu místní dráhy, se pracovalo na stavebním projektu a probíhala jednání o výkupu pozemků.

Práce se rozběhly naplno po obdržení stavebního povolení. Stavbu místní dráhy, která probíhala od září 1884 do června 1885, prováděla italská firma ILOK a pracovali na ní především dělníci z okolních obcí, ale hojně také Italové. Důsledné využití všech úlev mělo za následek, že trať byla stavěna úsporně. Po dokončení pokládky kolejí následovala výstavba potřebných budov, k níž bylo přikročeno až v roce 1885. Celkové náklady na stavbu trati činily 210 tisíc zlatých. Slavnostní zahájení provozu proběhlo 1. června 1885 za hojné účasti obyvatel města i širokého okolí. První vlak přivezla parní lokomotiva společnosti StEG kategorie IVc a přijela s ním řada význačných hostů. Provoz na trati zajišťovala až do svého postátnění v roce 1908 společnost StEG a po ní rakouské státní dráhy. K další změně provozovatele došlo v roce 1918, kdy se v závěru první světové války rozpadla rakousko-uherská monarchie. Trať se stala majetkem československé republiky a novým provozovatelem se staly ČSD. Nová železniční správa začala brzy hledat cesty k zefektivnění provozu a zároveň se snažila nabídnout svým cestujícím větší počet spojů a také lepší komfort. Jako možná cesta se ukázalo zavádění motorových vozů. Místní dráha z Rudoltic do Lanškrouna byla jednou z prvních, kde se tato nová vozidla objevila. Zkoušky s motorovým vozem M 132.001 se uskutečnily na přelomu let 1927 a 1928. Od 2. února 1928 pak došlo k jeho nasazení do běžného provozu. V letech 1938–1945 se město Lanškroun a jeho okolí včetně železniční tratě staly součástí nacistické Třetí říše a provoz na místní dráze nadále zajišťovala Německá říšská dráha. Po osvobození převzaly trať opět ČSD a jejich prvořadým úkolem se stalo rychlé obnovení dopravy. Parní provoz na místní dráze byl ukončen v roce 1966 a v současné době jsou na ní používané motorové lokomotivy a vozy.

Podrobný program se Vám zobrazí kliknutím na obrázek

Převzato z www.lanskroun.eu

Zdroj: http://www.lanskroun.eu/cz/mesto/kalendar-akci/pozvanky/oslavy-130-vyroci-zahajeni-provozu-na-trati-rudoltice-v-cechach-lanskroun/


Menu

2. 2. Nela

Zítra: Blažej

Nejbližší akce v obci

11. 2. Dětský karneval
18. 2. Fotbalový ples

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí