Město Lanškroun – Výběrové řízení referent/ka odboru životního prostředíVýběrové řízení - referent/ka odboru životního prostředí

Tajemník Městského úřadu Lanškroun, podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení, podle § 7 odst. 1 písm. b) bod 3. zákona, na vznik pracovního poměru zaměstnance města Lanškroun, zařazeného do městského úřadu na níže uvedenou pracovní pozici (dále též „úředník“):

NÁZEV PRACOVNÍ POZICE:
Referent/ka odboru životního prostředí, agenda ochrany přírody a krajiny
DÉLKA PRACOVNÍHO POMĚRU:
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
Lanškroun
PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kancelář starosty a tajemníka

  Výběrové řízení referent/ka odboru životního prostředí.pdf


Menu

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina