Letecké ošetření zemědělských ploch ve správním obvodu naší obceDobý den,
chceme Vás informovat o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch ve správním obvodu vaší obce.
Naše společnost bude provádět leteckou aplikace biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná parazitická chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným.
Aplikovaný prostředek má povolení pro leteckou aplikaci a
není nebezpečný pro člověka
ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organizmy a další necílové organizmy.
Proto není nutno provádět žádná opatření. Přesto bychom Vás rádi požádali o informování veřejnosti o plánované aplikaci, abychom předešli případným nejasnostem a zbytečným nedorozuměním.
Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. Termín první aplikace bude předběžně ve druhé polovině června (v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách). Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci. (upřesnění termínu můžete případně zjistit u agronoma zemědělského podniku)
Žádáme Vás proto o informování veřejnosti. Věříme, že drobné nepohodlí způsobené leteckou aplikací bude vyváženo benefity biologické ochrany, která je bezpečná a netoxická, čímž se vyhneme použití výrazně rizikovějšího chemického pesticidu.
Ošetřovatel porostu:
BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o.
Mayerova 784, 664 42 Modřice
Pro další informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 603 155 208 nebo emailové adrese bagar@biocont.cz.
Se srdečným pozdravem
Ing. Martin Bagar, Ph.D.
V Modřicích 10.6.2019

pdf_dokument.png  Letecké ošetření zemědělských ploch ve správním obvodu naší obce.pdf

pdf_dokument.png  TrichoLet etiketa.pdf


Menu

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina