Lanškrounsko - tisková zpráva         L A N Š K R O U N S K O - svazek obcí

J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel.465 385220, fax.465 385244

Tisková zpráva


Rada svazku Lanškrounsko se zabývala přípravou aktivit Lanškrounska v roce 2016

logo lanškrounsko.jpgRada svazku Lanškrounsko se sešla v úterý 7.2. v Lanškrouně. Na programu jednání měla zejména přípravu rozpočtu a plán činnosti Lanškrounska v roce 2016.

Svazek obcí Lanškrounsko připravuje na rok 2016 zejména tyto aktivity :

V oblasti spolupráce členských obcí připravuje cyklus vzdělávacích aktivit pro zástupce samospráv a zaměstnance obcí na aktuální témata. Lanškrounsko dále pokračuje v podpoře obnovy malých památek, kdy za posledních více jak deset let podpořilo opravu desítek drobných památek v hodnotě miliónů korun. V letošním roce soustředí Lanškrounsko pozornost na zlepšení informací o drobných památkách na svém území. K ochraně majetku obcí vyvíjí Lanškrounsko aktivity při společném postupu při auditech pojištění majetku členských obcí.

Lanškrounsko průběžně spolupracuje se svými členskými obcemi při vyhledávání dotačních možností na realizaci investičních i neinvestičních aktivit obcí Lanškrounska.   

K úspoře nákladů na elektrické energie a plynu se Lanškrounsko již řadu let podílí na organizaci společného nákupu energii pro obce a jejich organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.

Od roku 2016 bude Lanškrounsko disponovat mobilním zázemím pro pořádání veřejných akcí ( kryté mobilní podium, souprava lavic a stolů), které bude k dispozici pro členské obce a pro organizace z členských obcí Lanškrounska.

Již druhým rokem bude Lanškrounsko poskytovat dotace na pořádní oslav a výročí členských obcí a jejich organizací.

V oblasti bezpečnosti obyvatelstva připravuje Lanškrounsko ve spolupráci s dotčenými obcemi výstavbu cyklostezek Lanškroun – Sázava, Lanškroun – Žichlínek  a Lanškroun – Rudoltice. Dále v letošním roce Lanškrounsko pořídí  pro Hasičský záchranný sbor Lanškroun defibrilátor a jedná se všemi obcemi ORP Lanškroun o společném pořízení mobilního měřiče rychlosti pro potřeby Policie ČR, obvodního oddělení v Lanškrouně.

V oblasti  nakládání s odpady má Lanškrounsko v plánu objednat zpracování optimalizační studii nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a podpořit vzdělávání v oblasti nakládání s odpady pro všechny věkové skupiny.  

V oblasti cestovního ruchu Lanškrounsko pečuje o naučnou stezku v Sázavském údolí a připravuje pro tento rok generální rekonstrukci odpočinkového místa této naučné stezky. V roce 2016 také vznikne nový webový portál Lanškrounska, kde se budou vedle informací o svazku a jeho činnosti nacházet i informace pro hosty Lanškrounska.

V neposlední řadě by měl být rok 2016 rokem počátku poskytování dotací z prostředků MAS Lanškrounsko, z.s. na podporu aktivit veřejných, podnikatelských i neziskových subjektů Lanškrounska, když MAS Lanškrounsko z.s. vzniklo na základě iniciativy a zásadní finanční  podpory členských obcí Lanškrounska.       

 

             Mgr.Radim Vetchý                                                předseda svazku obcí Lanškrounsko


Menu

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina