Klub ALFA-OMEGAOblastní charita Ústí nad Orlicí otevírá prostor pro setkávání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka.

Naše společnost vytěsnila z veřejného prostoru smrt, její projevy i prožívání smutku. Svůj zármutek často potlačujeme a skrýváme. Ztráta blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestná. Tyto zkušenosti jsou nepřenosné, a je důležité sdílet je s těmi, kteří nám rozumí, protože podobnými zážitky sami prošli. Právě mluvení a naslouchání druhým je hojivé.

Domácí hospic ALFA-OMEGA, který provozuje Oblastní charita Ústí n.Orl., otevírá prostor, kde si žal můžeme dovolit – místo, kde je možné o těchto věcech mluvit, pochopit je a třeba i pomoci druhým, kteří jsou na začátku truchlení.

Klub ALFA-OMEGA je otevřen všem, kdo potřebují sdílet prožité. Jednou měsíčně se scházíme v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do jaké sám chce.

Místo:  Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69

Kdy:       18. října, 22. listopadu, 13. prosince

Čas:        od 15:30 do 17:30 hod

Bc. Martina Procházková, tel. 731 402 331, e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz

Renáta Prokopcová, tel. 739 383 597, renata.prokopcova@uo.hk.caritas.cz , informace o domácí hospicové péči


Menu

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita