Informace pro občany - koronavirusPK A4 hygiena plakatek[2].jpgVážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych vám jménem samosprávy Pardubického kraje zaslal informační materiál mířený ke všem skupinám obyvatel, který se týká dodržování základních hygienických zásad. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že se jedná o samozřejmé úkony, je nutné si v této zvláště exponované době připomenout některé standardní úkony, kterými může každý z nás přispět k omezení Šíření jakéhokoliv typu nákazy.
Tento materiál, který byl vytvořen v úzké spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje, prosíme vaším prostřednictvím rozšířit na všechna místa ve vašem okolí
tak, abychom společně zajistili co možná největší osvětu našich obyvatel. Aktuální informace týkající se koronaviru naleznete přehledně na webových stránkách
Pardubického kraje - www.pardubickykraj.cz/koronavims

Dopis pana hejtmana - Zásada hygieny .pdf


Menu

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina