Informace o možnosti požádat o prominutí zmeškání lhůty v době nouzového stavuInformace o možnosti požádat o prominutí zmeškání lhůty v době nouzového stavu

Ministerstvo vnitra vydalo dne 19.03.2020 stanovisko k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu. Celé stanovisko je na odkazu:

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx

Ministerstvo vnitra v této souvislosti doporučilo obcím poučit adresáty veřejné správy a zveřejnit informace o možnosti požádat o prominutí zmeškání úkonu společně s informacemi o omezení výkonu jednotlivých agend.

Stanovisko se zabývá situací ve veřejné správě, kdy krizová opatření nařízená v souvislosti s nouzovým stavem mohou omezit možnost učinit úkon v požadované lhůtě z důvodu omezeného pohybu osob. Tato opatření mají povahu závažných důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení. Správní orgán proto může na žádost účastníka řízení prominout zmeškání úkonu vždy v případech, kdy úkon vyžaduje osobní účast, přičemž osoba by dostavením ke správnímu orgánu vystavovala sebe i ostatní osoby zvýšenému riziku nákazy. Důvodem pro prominutí zmeškání úkonu může být zpravidla též ztížená možnost učinit podání poštou. Typickým příkladem je např. podání odvolání proti rozhodnutí nebo usnesení orgánu veřejné správy.

Naproti tomu v případech, kdy má účastník řízení k dispozici datovou schránku a daný úkon (např. odvolání) mohl učinit ve stanovené lhůtě, vyhlášení nouzového stavu nebude bez dalšího důvodem pro prominutí zmeškání úkonu.

Prominout zmeškání úkonu rovněž nelze v případě, že zákon prominutí takového úkonu výslovně vylučuje, nebo v případě, kdy je zjevné, že by újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící podateli. Půjde zejména o úkony, jejichž učinění je nezbytné pro ochranu veřejného zdraví.

Po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro podání žádosti o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s níž musí být spojen zmeškaný úkon, např odvolání.

Bližší informace – viz dokument Ministerstva vnitra.

Podle uvedeného stanoviska zpracovaného Odborem legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra zpracoval:

Ing. Jan Šebrle,

manažer Centra společných služeb dobrovolného svazku obcí LANŠKROUNSKO.


Menu

30. 1. Robin

Zítra: Marika

Nejbližší akce v obci

11. 2. Dětský karneval
18. 2. Fotbalový ples

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí