Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce DamníkovDatum konání:
5.11.2014

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Damníkov
Obecní úřad Damníkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění informuje
o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Damníkov, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Blažkem v souladu s § 91 odst. 1  zákona o obcích.

Místo konání: Obec Damníkov - zasedací místnost obecního úřadu,
Damníkov č. p. 9

Doba konání: 5. listopadu 2014 od 18:00

Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Složení slibu nově zvolených zastupitelů.
3. Schválení programu.
4. Volba starosty a místostarosty.
5. Volba finančního a kontrolního výboru.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva.
7. Diskuse.

Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Damníkov. pdf


Menu

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina