Ceny za vodné a stočné pro rok 2021Voda.jpgTisková zpráva - Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 3. 12. 2020 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde jsou úplaty za vodné a stočné zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje vodárenskou infrastrukturu, pro rok 2021 takto:

Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2021:

vodné 38,70 Kč/m3 bez DPH 42,57 Kč/m3 včetně 10 % DPH

stočné 41,60 Kč/m3 bez DPH 45,76 Kč/m3 včetně 10 % DPH

celkem 80,30 Kč/m3 bez DPH 88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Odběratelé tak zaplatí v roce 2021 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak stále činí necelých 9 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l na osobu a den, tj. cca 36 m3 za rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele přibližně 265 Kč, oproti cenové úrovni roku 2020 se jedná o zvýšení o cca 9 Kč za měsíc. Ve srovnání s cenovou hladinou počátku roku 2020 (před snížením sazby DPH z 15 na 10 %) jde dokonce o snížení o cca 3 Kč/měsíc.

V roce 2020 činil součet cen vodného a stočného 89,24 Kč/m3 včetně DPH 15 % platné do 30. 4. 2020 a 85,36 Kč/m3 včetně DPH 10 % platné od 1. 5. 2020. Oproti tarifům bez DPH platným v roce 2020 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 3,5 % (z toho vodné 4,0 %, stočné 3,0 %). Cena včetně DPH tak bude o 1 % nižší než cena platná k 1. 1. 2020.

Společnost VAK realizuje v současné době tři významné vodohospodářské projekty, které jsou podporované z Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 317,6 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit minimálně 147,5 mil. Kč. Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč. Dokončení těchto projektů se předpokládá v roce 2022.

Úprava ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:

zákonná povinnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž z podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí),
nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti i z vlastní investiční činnosti,
růst cen vstupů jako je cena oprav, materiálu, chemikálií, mezd a veškerých služeb, který často poměrně výrazně překračuje míru inflace,
nutnost zajistit ve zvýšené míře dohled nad zdravotní nezávadností dodávané pitné vody a také kvalitní ochranné pomůcky pro zaměstnance v souvislosti s pandemií COVID-19, zejména ty, kteří pracují jako obsluha čistíren odpadních vod.

Spotřeba k 31.12.2020 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31.12.2020 nahlásit. Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 3. ledna 2021, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vak.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „ODEČET VODOMĚRU“ (v rychlých odkazech), je vyplnění správného a úplného čísla odběrného místa a názvu odběrného místa (obec, ulice, č.p. - obojí je uvedeno na faktuře). Datum odečtu musí být 31.12.2020, odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31.12.2020 nebudou zpracovány.

Jablonné nad Orlicí 14. 12. 2020

Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

Tisková zpráva.pdf


Menu

22. 3. Leona

Zítra: Ivona

Nejbližší akce v obci

1.4. Jarní výstava
12.4.
Beseda seniorů
3.6.
Dětský den
17.-18.6. Damníkovská pouť
2.9. Loučení s prázdninami

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí