Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

  Nařízení obce Damníkov č. 2/2017 TRŽNÍ ŘÁD


 20.5.2017

 Obecně závazná vyhláška obce Damníkov č. 1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Damníkov
  Příloha k OZV č. 1/2017 pro volný pohyb psů

   

13.4.2017

Obecně závazná vyhláška obce Damníkov č. 2/2016, o nočním klidu


13.10.2016

Vyhláška o čistotě obce


1.4.1994

Vyhláška o místních poplatcích


1.8.1996

Vyhláška o výši příspěvku k částečné úhradě neinvestičních nákladů mateřské školy


1.2.1997

Vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem1.1.2002

Požární řád obce
15.10.2010
Obecně závazná vyhláška č.2/2010 obce Damníkov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2011
Obecně závazná vyhláška obce Damníkov č. 3/2010 o místním poplatku ze psů
1.1.2011
Obecně závazná vyhláška obce Damníkov č. 1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
27.8.2012
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 obce Damníkov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

 

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

Nejbližší akce v obci

20.-21.10. Volby ČR
10.11. Divadlo

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Policie ČR Česká Třebová

http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-uo-usti-n-orlici-oop-ceska-trebova-obvodni-oddeleni-ceska-trebova.aspx

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Telefon: 465 394 113
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Počasí

TOPlist
zapati[2].gif